Quan.pl

banner
Witamy na stronie internetowej firmy QUAN
banner
Witamy na stronie internetowej firmy QUAN
banner
Witamy na stronie internetowej firmy QUAN
banner
Witamy na stronie internetowej firmy QUAN
System IT przeznaczony dla publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia. Korzyści z funkcjonowania Systemu QUAN osiągają zarówno ZOZ/NZOZ, ich pacjenci, jak również reklamodawcy.
Aktualności

"QUAN-MED – Przychodzi XXI wiek do lekarza... ."

System IT o nazwie QUAN-MED jest przeznaczony dla publicznych i prywatnych jednostek służby zdrowia. Ma on za zadanie wygenerować wartość dodaną dla wszystkich stron korzystających z projektu, czyli: jednostki ZOZ lub NZOZ, jej pacjentów oraz właściciela systemu. Pilotażowe wdrożenia systemu w zainteresowanej placówce medycznej wykonywane są przez inwestora i nie wiąże się dla placówki z żadnymi kosztami: ani inwestycyjnymi, ani użytkowania systemu. System stanowi innowację produktową i procesową na skalę całego kraju, opracowaną w całości przez polskie przedsiębiorstwa w 2009r.

Podmiot administrujący:
QUAN Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/A104, 45-301 Opole
tel. 77 442 58 90
tel. 77 442 58 91
fax. 77 442 58 92