Quan.pl - Nowoczesny system IT

Certyfikat

System QUAN został wdrożony i funkcjonował w 4 placówkach ochrony zdrowia w województwie opolskim i 4 placówkach w województwie dolnośląskim. Ze względu na zmianę przepisów prawa, która znacząco ograniczyła możliwości umieszczania reklam w placówkach medycznych, Spółka postanowiła w 2015 r. zrezygnować z prowadzenia systemów IT i ich dalszego wdrażania, skupiając się na innych projektach i działalnościach.

Spółka QUAN prowadzi obecnie działalność doradczą w zakresie finansów oraz koordynuje grupę podmiotów zaangażowanych w różnego rodzaju projekty inwestycyjne, związane z branżą deweloperską, restauracyjną oraz wynajmem.